Beepp app demo
7% collective knowledge

EEN BETERE ORGANISATIE DOOR VERBONDENHEID

Management beweegt zich op de top van de ijsberg en weet vaak maar 7% van wat er echt speelt, het meeste bevindt zich onder de waterlijn. Het boven water halen van deze zogenoemde ‘collective knowledge’ leidt tot betere besluiten en organisaties waar mensen werkelijk met elkaar verbonden zijn.

Beepp is een tool die dit mogelijk maakt. Dit doen we door het nieuwe luisteren, door medewerkers te raadplegen bij besluiten en ze te activeren om mee te bouwen aan een betere organisatie. Beepp is een unieke geïntegreerde tool voor HR Analytics, Employee Experience, Engagement, Employee Satisfaction, Talent en Team analyses.

Het nieuwe luisteren

Het nieuwe luisteren naar medewerkers kent volgens ons meerdere facetten:

Continu luisteren

Individueel luisteren

Veilig luisteren

Aangenaam luisteren

Efficiënt luisteren

Iedereen kunnen raadplegen

Door medewerkers te betrekken bij besluitvorming, door feedback te vragen, ideeën van medewerkers te toetsen, te prioriteren en te verbeteren ontstaat er een groter draagvlak in je organisatie.

Beepp biedt een tool waarmee je op een eenvoudige, aantrekkelijke en efficiënte wijze medewerkers kunt raadplegen.

Medewerkers voelen zich hierdoor gehoord en de afstand tussen management en medewerkers wordt geminimaliseerd. De Beepp-app kan hierdoor ook goed ingezet worden ter ondersteuning van medezeggenschapsraden.

Actief meebouwen

Beepp daagt deelnemers uit om waardevolle informatie te delen, waarmee organisaties zijn te verbeteren. Zo kan er feedback worden gegeven aan afdelingen of collega’s, in de vorm van bijvoorbeeld suggesties en complimenten. Vervolgens kan hier op worden gereageerd door een slimme chatfunctie, met ingebouwde workflows.

Lees meer ...
BI dashboard

INTEGRALE INZICHTEN

Beepp brengt HR Analytics naar een hoger niveau. We verzamelen en analyseren informatie die voorheen verborgen bleef en combineren dit met de informatie uit systemen die al binnen je organisatie aanwezig zijn. Deze integrale aanpak geeft nieuwe inzichten.

Lees meer ...

Wij geven inzicht door een overzichtelijk dashboard waar je in één blik kan zien hoe het staat met je belangrijkste indicatoren. Daarnaast kun je inzoomen op de indicatoren die je opvallen, zowel in tijd als in verschillende afdelingen. Het delen van de resultaten hebben we geautomatiseerd, hiermee kun je eenvoudig resultaten delen met zowel management als medewerkers.

BI example

360° ACTIVATIE

Beepp geeft inzicht in wat organisaties nodig hebben om maximaal te presteren. We gebruiken daarvoor verschillende vragen op het gebied van medewerker-tevredenheid, betrokkenheid, motivatie, beschikbare talenten en vitaliteit. Ook kun je eenvoudig je eigen vragen en onderwerpen toevoegen.

We maken hierbij gebruik van diverse gevalideerde methoden, die we hebben samengevoegd tot een nieuw 360° analysemodel.

BeeHappy

Deze analyse is een must om mee te beginnen: kort en krachtig, met leuke filmpjes om de respondenten direct in de juiste ‘mood’ te krijgen. Afhankelijk van de antwoorden worden vervolgvragen gesteld die meer inzicht geven waarom medewerkers wel of niet gelukkig zijn op hun werk. Deze vragen kun je continu laten doorlopen als een echte pulse-meting.

BeeTalented

Met deze analyse krijg je inzicht in de talenten van je medewerkers. Dit is een iets uitgebreidere serie vragen. Talenten zullen in korte tijd niet snel veranderen, daarom kun je BeeTalented het beste inzetten als een éénmalige meting, of deze bijvoorbeeld elke twee jaar herhalen. De inzichten in de talenten kun je gebruiken om betere discussies te voeren over ontwikkeling.

BeeEngaged

Het meest bekende onderzoek; hoe tevreden zijn je medewerkers? Maar met BeeEngaged meet je niet elke twee jaar, waaruit een saai rapport wordt opgesteld dat snel weer in een bureaulade verdwijnt! BeeEngaged kun je continu inzetten en het geeft doorlopend informatie over de tevredenheid van alle teams.

BeeVital

Inzicht in hoe vitaal je medewerkers zich voelen is essentieel. Hoe staat het met de werk-privé balans? Zijn er teams waar de druk te hoog is en waar binnenkort misschien medewerkers gaan uitvallen? BeeVital houdt continu een vinger aan de pols en voorkomt oplopend ziekteverzuim.

BeeMotivated

Maakt je organisatie al gebruik van motivatie-assessments? Inzicht in de drijfveren van je medewerkers kan helpen om hun takenpakket beter te laten aansluiten. Ook ontstaat er een betere samenwerking tussen teamleden als er meer begrip is voor de verschillende drijfveren die in het team aanwezig zijn. Met BeeMotivated breng je de drijfveren van een team eenvoudig in beeld. Omdat drijfveren vrij constant zijn, is het niet nodig ze continu te meten. Doorgaans volstaat het om dit in één keer in de twee jaar te doen.

YourBee

Elke organisatie is anders. Naast de gebruikelijke medewerker-inzichten wil je misschien ook weten wat je medewerkers vinden van de strategie? Of van een mogelijke uitbreiding of inkrimping? YourBee helpt je inzicht te krijgen in de mening en ervaring van je medewerkers, op welk gebied dan ook. Stel zelf eenvoudig vragen samen, voeg afbeeldingen of filmpjes toe en stuur ze uit; binnen no-time heb je je antwoorden!

Lees meer ...
Privacy

Privacy eerst

Als er niet goed wordt omgegaan met privacy wordt er minder gedeeld. Bij de ontwikkeling van Beepp hebben we daarom privacy leidend laten zijn.

Deelnemers zien wat er met informatie gebeurt en met wie deze wordt gedeeld. Waar mogelijk of noodzakelijk blijven deelnemers anoniem. Lees onze privacyverklaring om te zien hoe wij dit doen.

Lees meer ...
Everyone participates

Iedereen kan meedoen

Beepp heeft een oplossing voor iedere medewerker binnen alle soorten organisaties vanaf 50 medewerkers tot grote multinationals. Het bouwen aan een organisatie werkt namelijk beter als iedereen mee doet.

We kunnen onze app beschikbaar stellen voor alle medewerkers, ook als ze geen smart phone hebben of hun telefoonnummer niet willen delen. Deelname vergroten we door slimme registratie van deelnemers en door het aanbieden van een intuïtieve app die ook fun brengt.

Lees meer ...
Our expertise

Onze expertise (hoe wij helpen)

Succesvol werken met Beepp vraagt altijd om een combinatie van onze nieuwste technologie en een gezamenlijke professionele follow-up. We bieden daarom een uitgebreide begeleiding.

Actief aan de slag met nieuwe inzichten

Je kunt zelfstandig aan de slag met de nieuwe inzichten die Beepp verschaft. En indien gewenst ondersteunen we je hierbij, met onze activatie consultancy. We denken mee, analyseren en helpen breed; van werksessies met super-users tot het runnen van projectteams. Dit doen wij professioneel, proactief, neutraal, en bovenal met veel creativiteit en nieuwsgierigheid.

Integrale inzichten realiseren

Je verkrijgt meer inzicht door informatie uit meerdere systemen samen te voegen. Dit kan middels business intelligence software, maar ook door een integratie tussen Beepp en bijvoorbeeld een HR systeem. Je kunt hier zelfstandig mee aan de slag, maar we kunnen je ook ondersteunen bij de integratie en het opzetten van dashboards.

Get started

We zorgen dat de inrichting optimaal aansluit bij de wensen van medewerkers en de organisatie. Daarbij trainen we super-users, zodat je zelfstandig met Beepp aan de slag kunt. Daarnaast hebben we trainingen over het stellen van de juiste vragen. Het Beepp team biedt ook ondersteuning bij het motiveren en activeren van deelnemers, zodat de implementatie een groot succes wordt.

Wij doen er alles aan om je te verbinden met je hele organisatie.

Lees meer ...

Standaard

 • ANALYSES (max 2 uit onderstaande lijst)
 • BeeHappy
 • BeeTalented
 • BeeEngaged
 • BeeVital
 • BeeMotivated
 • YourBee (geen optie)
 •  
 • RAADPLEGEN
 • Medezeggenschap (stellen van een vraag)
 • Cursus betere vraagstelling (optie)
 • Ondersteuning betere vraagstelling (geen optie)
 •  
 • ACTIVEREN
 • Chat (in de app)
 • Input (complimenten, suggesties, klachten)
 • Activatie consultancy (geen optie)
 •  
 • INZICHT
 • Standaard dashboard
 • HR Analytics dashboard (geen optie)
 • BI tool naar keuze (geen optie)
 •  
 • EXTRA'S
 • Autorisatie
 • Content per gebruiker
 • Meertalig
 • GetStarted online
 • GetStarted consultancy (optie)
 • Helpdesk (optie)
 • API (integratie HR systeem, geen optie)
 • Integratie consultancy (geen optie)
 • Corporate identity (geen optie)
 • Eigen database (geen optie)
 • Private cloud (geen optie)
 • On premise (geen optie)

Premium

 • ANALYSES
 • BeeHappy
 • BeeTalented
 • BeeEngaged
 • BeeVital
 • BeeMotivated
 • YourBee (optie)
 •  
 • RAADPLEGEN
 • Medezeggenschap (stellen van een vraag)
 • Cursus betere vraagstelling (1 persoon gratis)
 • Ondersteuning betere vraagstelling (optie)
 •  
 • ACTIVEREN
 • Chat (in de app)
 • Input (complimenten, suggesties, klachten)
 • Activatie consultancy (1 uur gratis per maand)
 •  
 • INZICHT
 • Standaard dashboard
 • HR Analytics dashboard (optie)
 • BI tool naar keuze (geen optie)
 •  
 • EXTRA'S
 • Autorisatie
 • Content per gebruiker
 • Meertalig
 • GetStarted online
 • GetStarted consultancy
 • Helpdesk
 • API (integratie HR systeem)
 • Integratie consultancy (optie)
 • Corporate identity (optie)
 • Eigen database (optie)
 • Private cloud (geen optie)
 • On premise (geen optie)
Populair

Corporate

 • ANALYSES
 • BeeHappy
 • BeeTalented
 • BeeEngaged
 • BeeVital
 • BeeMotivated
 • YourBee
 •  
 • RAADPLEGEN
 • Medezeggenschap (stellen van een vraag)
 • Cursus betere vraagstelling
 • Ondersteuning betere vraagstelling
 •  
 • ACTIVEREN
 • Chat (in de app)
 • Input (complimenten, suggesties, klachten)
 • Activatie consultancy
 •  
 • INZICHT
 • Standaard dashboard
 • HR Analytics dashboard
 • BI tool naar keuze
 •  
 • EXTRA'S
 • Autorisatie
 • Content per gebruiker
 • Meertalig
 • GetStarted online
 • GetStarted consultancy
 • Helpdesk
 • API (integratie HR systeem)
 • Integratie consultancy
 • Corporate identity
 • Eigen database
 • Private cloud
 • On premise