Inclusive Participation

Betrek medewerkers op een slimme manier in beslissingen, geef ze eenvoudig een stem en groei samen naar nieuwe hoogtes. Een krachtige tool voor een open feedback cultuur, waarmee je gemakkelijk door iedere verandering vaart.

Inclusive Participation

Betrek medewerkers op een slimme manier in beslissingen, geef ze eenvoudig een stem en groei samen naar nieuwe hoogtes. Een krachtige tool voor een open feedback cultuur, waarmee je gemakkelijk door iedere verandering vaart.

Gedragen Besluiten

Door medewerkers te betrekken bij besluitvorming en feedback te vragen kun je ideeën toetsen, prioriteren, verbeteren en ontstaat er draagvlak. Wij bieden een tool waarmee op een eenvoudig, aantrekkelijke en efficiënte wijze medewerkers zijn te raadplegen. Hierdoor worden medewerkers gehoord en wordt de afstand tussen management en medewerkers verkleind. Onze app kan hierdoor ook goed ingezet worden ter ondersteuning van medezeggenschapsraden.

Delen Resultaat

Beepp biedt de optie om volledig automatisch resultaten te delen, instelbaar per rol. Een deelnemer die inzicht krijgt in een resultaat voelt zich serieuzer genomen en ervaart dat het zinvol is gegevens te delen.

Question Creator

Creëer eenvoudige vragen over ieder gewenst onderwerp. Plan de vragen op de tijdslijn van zelf te definiëren groepen. Stel in met wie het resultaat automatisch wordt gedeeld.

Privacy First

Bij de ontwikkeling van Beepp is privacy leidend.

Deelnemers zien wat er met informatie gebeurt en met wie deze wordt gedeeld. Waar mogelijk of noodzakelijk blijven deelnemers anoniem. Lees onze privacyverklaring om te zien hoe wij dit doen.