Privacyverklaring van Beepp

Welkom bij de privacyverklaring van Beepp. Beepp is een app (en console, website en services) die je medezeggenschap geeft en waarmee je jezelf, jouw eventuele team en de organisatie waarvoor je werkt kunt helpen verbeteren. Dit kan door het geven van antwoorden op gestelde vragen of het geven van overige feedback. Jouw privacy staat hierbij voorop. Deze privacyverklaring vertelt je alles over hoe Beepp daarmee omgaat.

Uitleg van de begrippen

Verklaring

Je hoeft je persoonsgegevens niet te delen

Wij vinden het belangrijk je erop te wijzen dat je je persoonsgegevens niet met ons hoeft te delen. Als je gebruik wil maken van onze app, hebben wij wel tenminste je naam, telefoonnummer en/of je e-mailadres nodig.

Gebruik van de app

Meldplicht datalekken

Aanpassen van deze verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als we de verklaring hebben gewijzigd, zullen we je daarover informeren, tenzij sprake is van kennelijke verschrijvingen of van weinig beduidende wijzigingen. In dat laatste geval zullen we je niet apart informeren.

De laatste versie van deze privacyverklaring dateert van 8 oktober 2019.

Vragen, feedback en contact

Met deze privacyverklaring hebben we je duidelijkheid willen geven over de manier waarop wij met je gegevens omgaan. We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen over ons privacybeleid hebt, kun je contact met ons opnemen via: privacy@beepp.nl.