Realtime Listening

Weet wat er leeft in de organisatie door kleine surveys, die continu en gericht worden uitgezet. Vraag door waar zinvol en voorspel problemen waardoor veel kosten zijn te besparen. Beepp biedt een unieke geïntegreerde tool voor continuous listening, predictive people analytics, employee experience en engagement surveys.

Realtime Listening

Weet wat er leeft in de organisatie door kleine surveys, die continu en gericht worden uitgezet. Vraag door waar zinvol en voorspel problemen waardoor veel kosten zijn te besparen. Beepp biedt een unieke geïntegreerde tool voor continuous listening, predictive people analytics, employee experience en engagement surveys.

7% collective knowledge

Collective Knowledge

Management beweegt zich op de top van de ijsberg en weet vaak maar 7% van wat er echt speelt, het meeste bevindt zich onder de waterlijn. Het boven water halen van deze zogenoemde ‘collective knowledge’ leidt tot betere besluiten en organisaties waar mensen werkelijk met elkaar verbonden zijn.

Het Nieuwe luisteren

Continu luisteren

Individueel luisteren

Veilig luisteren

Aangenaam luisteren

Efficiënt luisteren

360° Surveys

Beepp geeft inzicht in wat organisaties nodig hebben om maximaal te presteren. We gebruiken daarvoor verschillende vragen op het gebied van medewerker-tevredenheid, betrokkenheid, motivatie, beschikbare talenten en vitaliteit. Ook kun je eenvoudig je eigen vragen en onderwerpen toevoegen.

We maken hierbij gebruik van diverse gevalideerde methoden, die we hebben samengevoegd tot een nieuw 360° analysemodel.

BeeHappy

Deze analyse is een must om mee te beginnen: kort en krachtig, met leuke filmpjes om de respondenten direct in de juiste ‘mood’ te krijgen. Afhankelijk van de antwoorden worden vervolgvragen gesteld die meer inzicht geven waarom medewerkers wel of niet gelukkig zijn op hun werk. Deze vragen kun je continu laten doorlopen als een echte pulse-meting.

BeeTalented

Met deze analyse krijg je inzicht in de talenten van je medewerkers. Dit is een iets uitgebreidere serie vragen. Talenten zullen in korte tijd niet snel veranderen, daarom kun je BeeTalented het beste inzetten als een éénmalige meting, of deze bijvoorbeeld elke twee jaar herhalen. De inzichten in de talenten kun je gebruiken om betere discussies te voeren over ontwikkeling.

BeeEngaged

Het meest bekende onderzoek; hoe tevreden zijn je medewerkers? Maar met BeeEngaged meet je niet elke twee jaar, waaruit een saai rapport wordt opgesteld dat snel weer in een bureaulade verdwijnt! BeeEngaged kun je continu inzetten en het geeft doorlopend informatie over de tevredenheid van alle teams.

BeeVital

Inzicht in hoe vitaal je medewerkers zich voelen is essentieel. Hoe staat het met de werk-privé balans? Zijn er teams waar de druk te hoog is en waar binnenkort misschien medewerkers gaan uitvallen? BeeVital houdt continu een vinger aan de pols en voorkomt oplopend ziekteverzuim.

BeeMotivated

Maakt je organisatie al gebruik van motivatie-assessments? Inzicht in de drijfveren van je medewerkers kan helpen om hun takenpakket beter te laten aansluiten. Ook ontstaat er een betere samenwerking tussen teamleden als er meer begrip is voor de verschillende drijfveren die in het team aanwezig zijn. Met BeeMotivated breng je de drijfveren van een team eenvoudig in beeld. Omdat drijfveren vrij constant zijn, is het niet nodig ze continu te meten. Doorgaans volstaat het om dit in één keer in de twee jaar te doen.

YourBee

Elke organisatie is anders. Naast de gebruikelijke medewerker-inzichten wil je misschien ook weten wat je medewerkers vinden van de strategie? Of van een mogelijke uitbreiding of inkrimping? YourBee helpt je inzicht te krijgen in de mening en ervaring van je medewerkers, op welk gebied dan ook. Stel zelf eenvoudig vragen samen, voeg afbeeldingen of filmpjes toe en stuur ze uit; binnen no-time heb je je antwoorden!

Predictive People Analytics

Beepp biedt voorspellende inzichten, waarmee eerder actie kan worden ondernomen. Signaleer daardoor vroegtijdig disfunctioneren en voorkom ongewenst verloop.

BI dashboard

Integral Insights

Beepp brengt HR Analytics naar een hoger niveau. We verzamelen en analyseren informatie die voorheen verborgen bleef en combineren dit met de informatie uit systemen die al binnen je organisatie aanwezig zijn. Deze integrale aanpak geeft nieuwe inzichten.

Wij geven inzicht door een overzichtelijk dashboard waar je in één blik kan zien hoe het staat met je belangrijkste indicatoren. Daarnaast kun je inzoomen op de indicatoren die je opvallen, zowel in tijd als in verschillende afdelingen. Het delen van de resultaten hebben we geautomatiseerd, hiermee kun je eenvoudig resultaten delen met zowel management als medewerkers.

Delen van Resultaat

Met Beepp kun je volledig automatisch resultaten delen, instelbaar voor elke rol. Een medewerker die snel inzicht krijgt in een resultaat voelt zich serieus genomen en bevestigd dat het zinvol is om gegevens te delen.

BI phone

Survey Aanmaker

Maak eenvoudig je eigen surveys voor ieder gewenst onderwerp. Maak boomstructuren, waardoor je kan doorvragen en vragen afstemt op het individu. Stel condities in om surveys automatisch op te starten en het resultaat te presenteren.

Activatie Services

Succesvol werken met Beepp vraagt om een combinatie van onze nieuwste technologie en een gezamenlijke professionele follow up. We bieden daarom een uitgebreide begeleiding.

Je kunt zelfstandig aan de slag met de nieuwe inzichten die Beepp verschaft. Indien gewenst kunnen we hierbij ondersteuning leveren door onze activatie consultancy. We denken mee, analyseren en helpen breed; van werksessies met superusers tot het runnen van projectteams. Dit doen wij professioneel, pro-actief, neutraal en bovenal met veel creativiteit en nieuwsgierigheid.

Privacy First

Bij de ontwikkeling van Beepp is privacy leidend.

Deelnemers zien wat er met informatie gebeurt en met wie deze wordt gedeeld. Waar mogelijk of noodzakelijk blijven deelnemers anoniem. Lees onze privacyverklaring om te zien hoe wij dit doen.